V procesu přípravy projektové dokumentace bylo dosaženo dalších milníků 6. 2. 2018

Projekt výstavby nového administrativního centra Lesů ČR probíhá od samého začátku podle harmonogramu, který byl na začátku stanoven. Na počátku února 2018 se nacházíme ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení. 

Dosud jsme od dodavatele projektové dokumentace a inženýrských služeb převzali dokumentaci k posouzení vlivu stavebního záměru na životní prostředí a od odpovědného orgánu k němu získali stanovisko. Před Vánoci 2017 jsme na stavební úřad podali oznámení o odstranění stavby včetně dokumentace. Současně jsme podali žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení (rovněž včetně dokumentace).