Stavební úřad povolil demolice 19. 6. 2018

Stavební úřad Magistrátu města Hradec Králové přezkoumal podklady pro odstranění souboru staveb a dne 26.4.2018 povolil v areálu ředitelství Lesů České republiky odstranění souboru staveb, na jejichž místě bude na základě územního řízení umístěna stavba nového administrativního centra. Rozhodnutí o odstranění souboru staveb nabylo právní moci 25.5.2018 a je vykonatelné.