Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení 28. 3. 2019

Dne 28.3.2019 oznámil stavební úřad v Hradci Králové zahájení územního řízení ve věci umístění souboru staveb novostavby administrativního centra Lesů České republiky a souvisejících objektů. Oznámení bude 15 dní vyvěšeno na úřední desce a poté budou moci účastníci územního řízení uplatnit námitky k územnímu řízení a dotčené orgány závazná stanoviska do dalších 15 dní.