Analýza ČVUT o uplatnění dřevěných vícepodlažních budov 5. 4. 2017

Po roční práci odevzdal na počátku roku 2017 tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT pod vedením Doc. Ing. Petra Kuklíka Grantové službě Lesů ČR výsledky rozsáhlé analýzy možností většího uplatnění dřevěných vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami. Výsledky projektu jsou ke stažení zde. Projekt porovnává výhody a nevýhody několika variant konstrukcí vícepodlažních dřevěných budov s podobně konstruovanými zděnými budovami.

Analýza na základě zcela konkrétních zjištění umožňuje vést konstruktivní dialog s orgány státní správy, odbornou i neodbornou veřejností o možnostech použití dřeva v případě dřevěných vícepodlažních staveb, jejichž realizace je žádoucí s ohledem na rostoucí ceny pozemků. Z výsledků je též možné lépe definovat účinné argumenty pro marketing. Analýza je dokladem konstruktivního přístupu Lesů ČR k řešení problematiky většího využití dřeva v ČR a vytvoření podmínek většího odbytu výrobků na bázi dřeva.