Porota - foto 8. 3. 2017

Sestava řádných členů poroty při zasedání po I. kole soutěže:

Porota včetně náhradníků a pomocných orgánů soutěže:

Porota při zasedání po I. kole soutěže:

Porota při práci nad návrhy: