Investor

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

Identifikátor datové schránky: e8jcfsn
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

Vedení státního podniku Lesy České republiky

Ing. Tomáš Pospíšil
pověřen řízením státního podniku
tomas.pospisil@lesycr.cz
+420 956 999 255

Ing. Jiří Groda
pověřen řízením úseku lesního a vodního hospodářství
jiri.groda@lesycr.cz
+420 956 999 233

Ing. Igor Kalix, MBA
Správní ředitel
igor.kalix@lesycr.cz
+420 956 999 283

Ing. Radovan Srba
Obchodní ředitel
radovan.srba@lesycr.cz
+420 956 999 243

Ing. Karel Buchta, Ph.D.
Ekonomický ředitel
karel.buchta@lesycr.cz
+420 956 999 222

Organizace projektu

Ing. arch. Tomáš Veselý
Sekretář architektonické soutěže
info@arch-souteze.cz
+420 251 566 582

Ing. Miroslav Matějka
Manažer projektu
miroslav.matejka@lesycr.cz
+420 956 999 509