Ing. Jiří Boháček ředitel odboru vnitřní správy, / Mze ČR / Česká republika

Ing. Jiří Boháček

Narodil se v roce 1953. Absolvoval Střední průmyslovou školu zeměměřičskou a vystudoval obor geodézie a kartografie se specializací na památky na stavební fakultě ČVUT. S touto univerzitou byl pak po dlouhý čas spojen i profesionálně, neboť od roku 1978 prošel v jejím provozním zázemí několika funkcemi - pracoval jako projektant, technický dozor, manažer projektů a nakonec deset let do roku 2004 jako tajemník Fakulty architektury. Poté byl do roku 2010 kvestorem České zemědělské univerzity v Praze. Pět let pak pracoval pro různé soukromé i vládní subjekty zejména v oblasti stavebních investic. Od roku 2015 je ředitelem odboru vnitřní správy na Ministerstvu zemědělství ČR.